[CZ] Cardano buduje sociální a finanční operační systém

Zkoušeli jste se někdy zeptat, jaký problém různé kryptoměnové projekty skutečně řeší? Možná bychom to mohli více zobecnit na otázku, jaký problém vlastně adresuje decentralizace. Cardano usiluje o to stát se sociálním a finančním operačním systémem pro lidi, kteří něco takového nemají. Pojďme se podívat, co to vlastně znamená.

Na téma se podíváme z pohledu uživatelů a výhod, které jim to může přinést. Nebudeme příliš mluvit o technických detailech, ale spíše o možném dopadu Cardana na společnost. Pokusíme se odpovědět na otázku, co se Cardano vlastně snaží vyřešit.

Tradiční navozování důvěry.

Na decentralizaci vždy záleží

Mnoho lidí stále bohužel nedokáže dobře vysvětlit pojem decentralizace a neví, co nám to může přinést. Pojem decentralizace jsme již vysvětlili v našich předchozích článcích. Doporučujeme si je vyhledat a přečíst. Nyní se budeme zabývat jen možnými dopady decentralizace na společnost a výhody pro jednotlivé uživatele.

Upřímně řečeno, lidé možná nepotřebují znát všechny technické podrobnosti spojené s decentralizací. Zajímá je vnější projev a výhody s tím spojené. Projekty nebo služby musí nabízet nové příležitosti a možnosti, které jsou nějakým způsobem lepší než ty stávající. Cardano má v úmyslu stát se globální infrastrukturou, kterou mohou využívat prakticky všichni lidé na světě za stejných podmínek. Decentralizované systémy se snaží nahradit tradiční služby, zejména ty finanční. Tohle je velká výzva, když si uvědomíte, kdo za tradičními systémy stojí a kolik lidí na světě je denně používá. Aby to fungovalo tak, jak se očekává, je potřeba neustupovat ani o píď z decentralizace. Decentralizace je především o rozdělení moci mezi vícero účastníků síťového konsensu. Tento princip se pak přenáší dál prostřednictvím výhod pro uživatele. Rozdělení moci eliminuje výskyt center moci, které by mohly zneužívat své postavení.

Decentralizace je důležitá nejen proti vnějšímu nepříteli, ale především proti vzniku center moci uvnitř samotného systému. S rostoucím významem sítě a pod tíhou nových okolností či technických výzev bude potřeba, aby se účastníci dohodli na řešení, které bude vyhovovat většině. Rostoucí význam sítě může zvyšovat příležitosti k finančnímu zisku pro několik hráčů zevnitř systému. S rostoucí uživatelskou základnou jednoho či několika projektů bude vytlačována konkurence a dominantní postavení na trhu umožňuje zvyšovat poplatky, nebo jinak zneužívat sílu či postavení. Pokud systém umožní vznik center moci, dříve či později se budou jednotlivci snažit využít tuto pozici ve svůj prospěch.

Pokud síť není kvalitně decentralizovaná, mohou nastat některé z těchto problémů:

  • Uživatelé mohou čelit technickým problémům sítě, ale není možné se z nějakého důvodu dohodnout na změnách v protokolu. Problém se delší dobu neřeší a síť se rozdělí na dva různé projekty. Tým nového projektu se pokusí problém vyřešit, stará síť zůstane beze změny. Tato událost je z pohledu uživatelů velmi nešťastná, protože v podstatě to znamená, že se budou muset rozhodnout, kterou síť nadále použít. Uživatelská základna se může rozdělit. Navíc někteří vývojáři nejspíš starý projekt opustí, aby mohli pracovat na novém a realizovat své představy o řešení problému. Důvěra v samotnou síť může značně utrpět. Je zkrátka potřeba problémy nepřehlížet, ale řešit je bez nutnosti rozdělit projekt na dva. Pokud dojde k rozdělení, může nový projekt problém opravdu vyřešit a lidé na něj budou postupně migrovat. Nebo zůstanou se starým a budou nadále čekat na vyřešení. Pravděpodobně se však stane něco mezi.

Vysoká míra decentralizace je nutným předpokladem pro nahrazení tradičních systémů. Systém, který má za cíl nahradit tradiční systémy, musí být dobře decentralizovaný na úrovni konsensu v síti a nesmí sklouznout k centralizovanému. Uživatelé masově neadoptují veřejnou síť která není z uživatelského hlediska kvalitní, kde nejsou vývojáři schopni rychle řešit problémy, nebo má problémy s decentralizací a uživatelé tyto problémy nějak pocítí.

Pokud systém umožní zneužít dominantní postavení, dříve nebo později toho někdo zneužije.

Snaha o dosažení vysoké míry decentralizace a splnění očekávání uživatelů je samo o sobě velkou výzvou. Adopce kryptoměn bude obecně obtížné z mnoha důvodů. Pokud chce projekt nabídnout světu decentralizovanou alternativu běžných služeb, musí být tato alternativa schopna dělat to, co nabízejí tradiční služby, a navíc musí zůstat decentralizovaná. Jedině kvalitně decentralizované řešení přináší výhody, které tradiční centralizované služby nemohou nabídnout. Lidé ocení a budou rádi používat decentralizovanou síť, pokud nebudou jednotlivci diktovat podmínky a pravidla uživatelům či dalším účastníkům konsensu a nezneužijí své postavení. Projekt proto nesmí v první řadě selhat v decentralizaci. Centralizovaný blockchain (a všechny verze privátních blockchainů), nebo špatně decentralizovaný blockchain, nenabízí mnoho výhod oproti tomu, co nám dnes nabízejí tradiční služby.

Vybudování dlouhodobě udržitelné decentralizované sítě je stále výzvou a rozhodně nemáme hotovo. Pokusy o vytvoření decentralizované sítě dosud většinou selhaly. Viděli jsme spoustu forků projektů jen proto, že tým nebyl schopen dohodnout se na technických změnách potřebných k řešení kritických problémů. Proto máme například Bitcoin a Bitcoin Cash. Viděli jsme spoustu žhavých debat o tom jak nějaký problém řešit, a debaty neustaly ani po forku. Zastánci jednotlivých projektů se stále veřejně hádají, který systém je lepší. Uživatelé chtějí vidět konstruktivní dialog, nebo ještě lépe, nechtějí o problémech se sítí vůbec vědět. Decentralizace na úrovni řízení projektů je stále nevyřešeným tématem, ačkoliv nějaké pokusy už probíhají.

Na začátku roku 2020 jsme viděli pokus o zavedení určité formy daně u projektu Bitcoin Cash. Daň by se měla vybírat proto, aby bylo dostatek prostředků na další vývoj protokolu. Daň oznámili dominantní operátoři poolů s tím, že ji budou platit všichni ostatní operátoři. Pokud by ji menší operátoři neplatili, ti dominantní je potrestají tím, že nebudou akceptovat jejich vytěžené bloky a budou navazovat pouze na bloky těch operátorů, kteří daně platí. To v podstatě znamená, že menší operátoři nikdy nedostanou odměnu za vytěžený blok. Operátoři velkých poolů tak uplatnili své dominantní postavení v síti. Jak je to vůbec možné? U všech PoW projektů není více než 10 entit, které mají privilegium rozhodnout, na který blok se naváže, a mají současně dostatečný hashrate k prosazení tohoto rozhodnutí. Dominantní hráči tedy v podstatě rozhodují o tom, kdo dostane odměnu a dokážou si vynutit výběr daně. Jak vidíte, jedna mezera v decentralizaci a silní hráči ji okamžitě využijí ve svůj prospěch, pokud se jim to zrovna hodí. Žádná PoW síť se nedá v tuto chvíli považovat za kompletně decentralizovanou. Práce musí pokračovat.

Myslíte si, že poplatky na druhých vrstvách PoW sítí zůstanou nízké, pokud by byly na první vrstvě extrémně vysoké? Pravděpodobně ne, pokud jednotlivci centrálně rozhodují o výši poplatků. Je naivní si myslet, že nikdo nevyužije svého dominantního postavení a moci pro dobro většiny. Centralizované řešení navíc představuje kritický bod selhání, tedy místo, na které je snadné útočit ať už síťově, nebo sociálně. Druhé vrstvy nejsou v zásadě špatné, ale vždy je třeba usilovat o co nejvyšší decentralizaci.

Jak už jsme řekli, s rostoucím významem decentralizovaných sítí budou růst vnější tlaky na hlavní aktéry uvnitř systému. Tlakům se odolává mnohem lépe tehdy, když je aktérů velký počet, jejich jednotlivý význam je relativně nízký, a aktéři jsou roztroušeni po celém světě.

Sociální a finanční interakce

Naše životy jsou vždy do značné míry propojeny s okolím a jsou protkány sociálními a finančními vazbami. Všechny tyto vazby v sobě zahrnují důvěru. Silná důvěra panuje v rodině a často důvěřujeme přátelům. Lidé však často musí komunikovat se svým okolím a tam už míra důvěry nemusí být tak vysoká. Někdy možná potřebujete komunikovat s někým, komu nedůvěřujete vůbec. Přesto je třeba nějak zajistit, že interakce bude dobře fungovat a že vás někdo neokrade o vaše peníze, nebo vás nedostane do potíží.

Naše sociální a finanční vazby se stále více digitalizují a také globalizují. Cestujeme mnohem více než dříve a uzavíráme někteří z nás uzavírají mezinárodní dohody. Potřesení rukou už bohužel nestačí k získání důvěry. Často komunikujeme s někým na druhé straně světa a fyzický kontakt ani není možný. Doba je rychlá a čím dál víc platí pořekadlo, že čas jsou peníze. Důvěra je v podstatě jednoduchá věc. Každý se chce spolehnout na protistranu, že udělá přesně to, na čem jste se dohodli. K tomu často potřebujeme dobrou zkušenost z minulosti, nebo věříme našim přátelům, kteří věří někomu jinému a doporučí nám ho. Porušení důvěry má často za následek finanční ztráty nebo jiné potíže. Tradiční svět se snaží zajistit důvěru prostřednictvím složitých smluv a právního systému. V digitálním světě je to však velmi neefektivní, komplexní, pomalé a drahé řešení.

Vytvoření tradiční smlouvy v zásadě znamená posun důvěry na třetí stranu, v případě financí to může být konkrétně banka a právní systém. Takto už to funguje dlouhou dobu, ale pomalu nám to přestává stačit. Blockchain je obecně velmi dobrý při zajišťování důvěry mezi účastníky, neboť slouží jako třetí strana, která je však distribuovaná. Cardano bude platform, která bude užitečná všude tam, kde je potřeba zajistit důvěru mezi stranami, které vzájemně uzavírají dohodu, obchodují mezi sebou, převádějí si aktiva atd.

Jak uvidíte později v našem článku, obzory distribuovaných sítí mohou být velmi široké, pokud jde o používání. Důvěra je potřebná téměř všude, kam se podíváte. Často lidé nedůvěřují vlastnímu právnímu systému, finančním úřadům, nebo dokonce státu. Pokud máme s něčím problém, je logické hledat řešení a snažit se to nějak opravit. Cardano, jakožto zprostředkovatel důvěry, může v tomto úsilí velmi pomoc.

Je možné zajistit důvěru digitálním způsobem?

Jak může decentralizace udělat svět lepším místem pro život

Internet v podstatě propojil svět na informační a komunikační úrovni. Osoba uprostřed pouště může mít stejné informace jako studenti na renomovaných univerzitách. Za sekundu můžete odeslat textovou zprávu komukoliv na světě. Internet globalizoval svět a distribuované sítě jsou jen logickým pokračováním tohoto fenoménu. Pokud budeme využívat globální distribuované sítě, nemusíme přemýšlet o věcech lokálně na úrovni komunity, státu nebo kontinentu. Můžeme věci řešit globálně, pokud to dává smysl v daném kontextu. K tomu však potřebujeme správné nástroje. Když se vás zeptám na služby, které denně používáte na internetu, vyjmenujete několik velkých globálních firem jako Google, Facebook, Twitter, Amazon a další. Zde již globalizace proběhla. Nástroje pro komunikaci na globální úrovni už máme. Ale má to jeden háček. Tyto společnosti často zneužívají svého dominantního postavení. Těmto firmám musíme důvěřovat, neboť jsou velké a používá je téměř každý. Je tedy potřeba více zapracovat právě na důvěře a znažit se to vylepšit ve prospěch uživatelů.

Pojďme se podívat na Uber. Tato společnost dokázala globalizovat podnikání, které bývalo výlučně lokální. Uber spojuje zájemce o svezení s „taxi řidiči“ a snížil tak cestovní náklady pro uživatele o 20 až 50%. Společnost Uber si však za propojení řidičů se zájemci o jízdu účtuje poplatky a každý rok generuje velké zisky. Když o tom budete přemýšlíte, vše, co Uber dělá, je propojení poptávky s nabídkou. Uber odvedl hodně dobré práce, aby si vybudoval své postavení a uživatelé rádi využívají jeho služby, protože za taxi platí méně. Dává to ekonomický smysl. Společnosti jako Uber jsou však jen prostředníci, kteří nakonec získají dominantní postavení a začnou ho zneužívat. Začnou účtovat vyšší poplatky nebo prodávat uživatelská data. V průběhu času budou poskytované služby pro uživatele nějakým způsobem nespravedlivé, nebo méně férové. K tomuto problému dochází vždy, když je něco centralizované. Postupem času přestává někde někdo myslet na uživatele a hledá hlavně cesty jak zvýšit vlastní zisk. Díky dominantnímu postavení může být pro konkurenty obtížné, ne-li nemožné, získat větší podíl na trhu. Definovali jsme problém. Jsou to centralzovaní prostředníci.

Potřebujete se svézt? A nebojíte se zneužití svých privátní dat?

Uber má samozřejmě konkurenci, takže je ekonomicky nucen udržovat nízké poplatky. Poplatky jsou často jen odrazem toho, jak velká je daná firma a jak velký podíl na trhu má. Vždy je otázkou, zda existuje místo pro konkurenci. Snížení nákladů je často o automatizaci procesů. Jakmile je konkurenční řešení levnější nebo jinak výhodnější, mohou zájemci o podobnou službu začít migrovat ke konkurenci. Uber používá mnoho zákazníků a řidičů taxi. Lidé nezačnou masivně využívat decentralizovanou službu jednoduše jen proto, že existuje. Decentralizovaná alternativa nějaké služby bude muset konkurovat prostřednictvím marketingu a to vždy stojí peníze. Tohle však není úloha pro Cardano. Tohle už je na podnikatelích, kteří chtějí platformu využít a nabídnout lidem lepší řešení za férovou provizi.

Cardano má v úmyslu vytvořit platformu, která nám umožní zbavit se těchto prostředníků, či otupit jejich moc. Cardano platforma by mohla usnadnit propojení poptávky a nabídky, výrobce a spotřebitele, a zajistit mezi účastníky důvěru. Cardano může automatizovat sociální a finanční procesy prostřednictvím smart kontraktů (inteligentních digitálních smluv, které se realizují distribuovaně podobně jako poslání transakce). Uživatelé často potřebují prostředníky jednoduše proto, že se navzájem neznají, a proto si nedůvěřují. Nové technologie by mohly zajistit důvěru mezi lidmi, kteří se navzájem neznají. Decentralizovaná čistě transakční síť může vykonat spoustu dobré práce, ale její možnosti jsou omezené. Decentralizovaná transakční síť je schopna nahradit jen část funkcionality, které poskytují banky. Není však schopna navázat důvěru mezi účastníky, kteří se navzájem neznají. V lokálním kontextu mezi přáteli to vadit nemusí, v mezinárodním kontextu je to limitace výrazná. Pojďme se nyní podívat, co přesně Uber dělá z hlediska důvěry.

V případě Uberu důvěřují uživatelé a taxikáři této společnosti. Uživatelé platí za svezení a Uber platí řidičům taxi, přitom si společnost bere si profit. Uživatelé musí platit taxikářům a současně něco navíc Uberu, který představuje důvěryhodnou stranu. Technicky uživatelé platí právě za důvěru. Platí prostředníkovi, který tuto důvěru zajišťuje skrze své dominantní postavení a delší existenci na trhu. Decentralizovaná síť by mohla udělat naprosto stejnou práci, kterou zastává Uber. Jak vidíte, nestačí nahradit pouze část funkcionality, kterou pro Uber zprostředkovávají banky či jiné firmy zajišťující finanční převody, tedy převod hodnoty. Důvěra ve firmu Uber je z pohledu uživatelů i taxikářů stále vysoká, neboť Uber inicializuje některé převody peněz a drží osobní data uživatelů. Distribuované sítě mohou nahradit funkcionality a služby prostředníků na mnoha dalších úrovních a místech.

Používání decentralizovaných služeb musí mít nějaké významné výhody, které budou uživatelé vyžadovat a díky tomu službu adoptují. Pojďme se podívat, jaké výhody může decentralizované řešení mít:

  • Uživatelé si mohou být jisti, že nikdo nebude zneužívat jejich osobní údaje. Bez centra moci a zajištění soukromí na úrovni sítě by mohla být služba vybudovaná na Cardanu zcela privátní a snížila by se míra rizika při zneužití dat. Uvědomte si, že i kdyby Uber začal přijímat kryptoměny jako způsob platby, stále by měl pod kontrolou uživatelská data a nejspíš platby taxikářům.
Nakupujte kafe přímo od farmářů. Oni dostanou férově zaplaceno a vy zaplatíte méně.

Čas od času můžete někde slyšet, že se vytvořily smart kontrakty a nyní se hledá problém, který by ve skutečnosti řešili. Jak jste viděli v našem příkladu, existuje mnoho možností využití kontraktů, protože existuje spousta prostředníků a funkcionalit, které se dají dále decentralizovat. Skrze ně máme možnost nahradit nebo transformovat celé služby, nejen transakční systém, které tyto služby využívají. Navíc jsme ani zdaleka nepokryli všechny možnosti kontraktů. Například hlasovat na mezinárodní úrovni o globálních otázkách nebo lokálně o nějakém problému třeba ve městě či nějaké lokální komunitě. Některé možnosti pro budoucí použití se teprve objeví. Jak jsme viděli, samotný transakční systém nezajistí důvěru ve všech případech, které bychom chtěli využívat. Například když kupujete zboží z internetu a zaplatíte dopředu kryptem, riskujete, že zboží nedorazí a vy nebudete mít nic v ruce pro případnou reklamaci a vrácení krypta. Pokud zaplatíte až po obdržení zboží, riskuje zase obchodník, že vy nezaplatíte. Jediné řešení je vtáhnout to případných problémů tradiční právní systém. Přitom smart kontrakty mohou krásně zajistit realizaci obchodu. Navíc pokud jedna ze stran vyžaduje soukromí, je v době psaní obchod téměř nerealizovatelný.

Pokud dnes chcete v obchodě platit kryptoměnami, musíte svěřit krypto třetí straně a ta vám dá kreditní kartu. Vy platíte kartou v obchodě a obchodník dostane fiat od třetí strany. Třetí strana později odečte část krypta prostřednictvím pomalé transakce. Je tohle skutečně decentralizované a jsou vaše osobní údaje chráněny? Moc ne, že? Ještě jeden příklad. Pokud máte uzavřít papírovou smlouvu a souhlasíte s tím, že budete platit prostřednictvím krypta, věříte třetí straně, že vyřeší jakýkoliv problém. Důvěřujete právnímu systému a musíte pracovat s reálnou identitou. Smart kontrakt může opět předcházet problémům a dokonce zajistit soukromí. Jinými slovy, smart kontrakty mohou do jisté míry nahradit právní systém.

Nyní máme k dispozici technologii, která nám může velice dobře sloužit a některé věci výrazně vylepšit. Teď je to všechno už jen o adopci.

Závěr

Jak vidíte, distribuované sítě mohou nabídnout mnoho nových možností a úplně změnit svět, pokud ho my budeme chtít změnit. Podle našeho názoru je to jen otázka času, než k tomu dojde. Směr máme dobrý. Nyní musíme v našem úsilí pokračovat. Seznam možností je v podstatě nekonečný. Jak se vývojáři naučí, jak Cardano využít, uvidíme mnoho nových aplikací. Lidé budou dříve nebo později více důvěřovat distribuovaným sítím a smart kontraktům.

Digitalizace národních měn může Cardanu jen pomoc, pokud je půjde použít v rámci smart kontraktů důvěryhodným způsobem. Nemá smysl obávat se digitalizaci národních měn. Ta přijde ať chceme nebo ne. Cardano tu není od toho, aby nahrazovalo národní měny a státy či ekonomická uskupení k tomu stejně nikdy nesvolí. Cardano může digitalizované národní měny použít, nebo může použít cokoliv jiného, ​​pokud se lidé rozhodnou to jako měnu používat. Cardano chce nahradit především prostředníky, které nepotřebujeme a kteří často jednají v neprospěch uživatelů netransparentním způsobem. Nahradit národní měny není primární cíl. Národní měny stejně nenahradíme, pokud nemáme k dispozici vhodnou technologii. Transakční systém sám o sobě není schopen zajistit všechny služby, které banky poskytují, takže pravděpodobně nenahradí ani peníze.

Jak jste mohli vidět, nemá smysl používat distribuované sítě pouze pro transakce a nadále používat tradiční služby s tím, že si jejich majitelé a správci ponechají velkou kontrolu a moc. Cardano je tu od toho, aby se stalo sociálním a finančním operačním systémem. Aby zajistilo důvěru pro všechny, kteří to potřebují a umožnilo vybudovat nové služby na nových férovějších základech.

**********

Consider delegating your ADA coins to our pool Cardanians.io, ticker #CRDNS.

Our team is involved in the development of Adapools.org.

If you like our work, you can support us by donation:

[ADA] DdzFFzCqrhsp2Qsit7VGq5jpjehGFmVt9rvJzSRnWJ8S5HaMqpXxg7kguevE7jvxhPgmHbrKGtRXGGF7jVHjcnSBfQ5sEGKB7HVvDNyR

[BTC] 3GvKDw7GWfyawMo3QcHkVJCUjGvbyUqboA

Cardano ambassadors: Jaromir Tesar & Lukas Barta

Contacts

Web: https://cardanians.io/

Twitter: @Cardanians_io

Adapool Twitter: @AdapoolsO

Email: hello@cardanians.io

Telegram: https://t.me/cardanians

Facebook: Cardano CZ/SK: https://www.facebook.com/groups/cardanoczsk/

*******

#cardano #crypto #blockchain #bitcoin #PoS #PoW #ada #btc $ada $btc #decentralization #staking #delegation #CRDNS #pool-operator

Proud Cardano ambassadors Jaromir Tesar & Lukas Barta. Operators of Cardanians pool with ticker #CRDNS.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store